Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000805
04
06
18
27
52
53
10
Giá Trị Jackpot 1
90,352,111,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,391,425,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 90,352,111,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,391,425,300đ
Giải nhất 5 số 25 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,167 500,000đ
Giải ba 3 số 25,093 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000804
03
09
21
22
26
35
15
Giá Trị Jackpot 1
86,829,283,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,395,057,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 86,829,283,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,395,057,800đ
Giải nhất 5 số 23 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,374 500,000đ
Giải ba 3 số 27,540 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000803
03
15
22
39
46
48
43
Giá Trị Jackpot 1
83,273,763,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,384,349,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,273,763,450đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,384,349,700đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,137 500,000đ
Giải ba 3 số 24,479 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000802
01
19
25
27
38
42
54
Giá Trị Jackpot 1
79,814,616,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,390,879,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79,814,616,150đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,390,879,700đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,010 500,000đ
Giải ba 3 số 21,729 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000801
04
20
26
36
47
51
33
Giá Trị Jackpot 1
76,296,698,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,739,374,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76,296,698,850đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,739,374,550đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 982 500,000đ
Giải ba 3 số 21,877 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000800
08
18
23
30
35
42
43
Giá Trị Jackpot 1
72,525,177,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,320,316,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72,525,177,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,320,316,650đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 884 500,000đ
Giải ba 3 số 18,904 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000799
08
11
14
27
38
45
21
Giá Trị Jackpot 1
69,642,327,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,053,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69,642,327,900đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,246,053,000đ
Giải nhất 5 số 26 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,103 500,000đ
Giải ba 3 số 24,287 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000798
12
27
33
44
48
50
18
Giá Trị Jackpot 1
67,427,850,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,982,629,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67,427,850,900đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,982,629,450đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 811 500,000đ
Giải ba 3 số 18,541 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...