Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000723
11
17
25
29
45
48
53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 805 500,000đ
Giải ba 3 số 16,641 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000722
02
28
30
43
44
55
22
Giá Trị Jackpot 1
48,237,615,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,647,230,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,237,615,300đ
Jackpot 2 5 số + power 2 2,323,615,375đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 524 500,000đ
Giải ba 3 số 12,180 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000721
09
18
24
43
44
50
15
Giá Trị Jackpot 1
45,524,219,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,345,742,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,524,219,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,345,742,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 600 500,000đ
Giải ba 3 số 13,433 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000720
12
18
41
43
47
51
10
Giá Trị Jackpot 1
43,368,051,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,106,168,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,368,051,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,106,168,050đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 518 500,000đ
Giải ba 3 số 12,730 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000719
15
32
33
36
43
46
31
Giá Trị Jackpot 1
40,960,429,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,838,654,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,960,429,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,838,654,600đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 450 500,000đ
Giải ba 3 số 11,186 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000718
27
29
33
39
47
53
55
Giá Trị Jackpot 1
38,990,566,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,619,780,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,990,566,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,619,780,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 488 500,000đ
Giải ba 3 số 11,191 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000717
01
22
38
48
49
53
42
Giá Trị Jackpot 1
37,087,734,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,408,355,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,087,734,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,408,355,050đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 492 500,000đ
Giải ba 3 số 10,482 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000716
11
23
51
52
53
54
27
Giá Trị Jackpot 1
35,131,524,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,190,998,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,131,524,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,190,998,450đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 482 500,000đ
Giải ba 3 số 8,632 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...