Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001002
01
19
21
31
50
55
37
Giá Trị Jackpot 1
164,593,876,350đ

Giá Trị Jackpot 2
6,237,897,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 164,593,876,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,237,897,400đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,622 500,000đ
Giải ba 3 số 31,683 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001001
04
11
20
38
52
53
33
Giá Trị Jackpot 1
153,346,722,600đ

Giá Trị Jackpot 2
4,988,213,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 153,346,722,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,988,213,650đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,435 500,000đ
Giải ba 3 số 31,785 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001000
01
04
06
08
24
35
53
Giá Trị Jackpot 1
142,673,643,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,802,316,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 142,673,643,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,802,316,000đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2,068 500,000đ
Giải ba 3 số 36,946 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000999
01
03
22
27
38
40
26
Giá Trị Jackpot 1
135,452,799,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,569,068,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 135,452,799,750đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,569,068,200đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,569 500,000đ
Giải ba 3 số 29,741 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000998
08
19
24
31
35
55
01
Giá Trị Jackpot 1
130,331,185,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,419,717,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,419,717,350đ
Giải nhất 5 số 48 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,511 500,000đ
Giải ba 3 số 30,793 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000997
34
46
50
51
52
55
05
Giá Trị Jackpot 1
126,553,729,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,628,934,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 126,553,729,800đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,628,934,550đ
Giải nhất 5 số 27 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,586 500,000đ
Giải ba 3 số 30,486 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000996
08
12
17
27
38
55
47
Giá Trị Jackpot 1
120,893,318,850đ

Giá Trị Jackpot 2
5,445,039,249đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 120,893,318,850đ
Jackpot 2 5 số + power 3 1,815,013,083đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,568 500,000đ
Giải ba 3 số 33,396 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000995
03
07
08
18
21
26
19
Giá Trị Jackpot 1
116,463,068,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,952,789,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116,463,068,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,952,789,200đ
Giải nhất 5 số 27 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,590 500,000đ
Giải ba 3 số 33,383 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...