Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000569
05
11
17
25
39
48
22
Giá Trị Jackpot 1
44,457,452,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,408,882,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,457,452,850đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,408,882,650đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 793 500,000đ
Giải ba 3 số 14,523 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000568
18
25
38
43
47
51
11
Giá Trị Jackpot 1
43,029,773,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,250,251,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,029,773,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,250,251,650đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 671 500,000đ
Giải ba 3 số 14,176 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000567
04
15
16
29
42
46
36
Giá Trị Jackpot 1
40,777,509,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,617,048,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,777,509,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,617,048,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 565 500,000đ
Giải ba 3 số 11,320 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000566
05
08
27
42
47
51
36
Giá Trị Jackpot 1
38,923,540,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,411,051,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,923,540,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,411,051,450đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 489 500,000đ
Giải ba 3 số 10,916 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000565
25
33
39
45
49
55
36
Giá Trị Jackpot 1
37,115,385,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,210,145,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,115,385,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,210,145,400đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 656 500,000đ
Giải ba 3 số 13,616 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000564
12
13
16
17
27
47
49
Giá Trị Jackpot 1
35,224,077,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,190,158,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,224,077,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,190,158,850đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 508 500,000đ
Giải ba 3 số 11,017 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000563
08
11
16
22
28
30
45
Giá Trị Jackpot 1
33,504,099,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,999,050,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,504,099,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,999,050,250đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 718 500,000đ
Giải ba 3 số 12,249 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000562
27
33
34
38
46
48
05
Giá Trị Jackpot 1
32,069,373,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,839,636,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32,069,373,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,839,636,250đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 450 500,000đ
Giải ba 3 số 10,386 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...