Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000607
02
20
24
39
46
53
55
Giá Trị Jackpot 1
39,750,460,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,663,492,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39,750,460,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,663,492,450đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 313 500,000đ
Giải ba 3 số 7,028 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000606
02
08
11
13
17
26
53
Giá Trị Jackpot 1
38,324,690,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,505,073,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,324,690,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,505,073,550đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 594 500,000đ
Giải ba 3 số 10,605 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000605
02
07
11
21
31
42
45
Giá Trị Jackpot 1
37,267,416,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,387,598,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,267,416,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,387,598,650đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 525 500,000đ
Giải ba 3 số 10,530 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000604
03
04
12
16
30
50
20
Giá Trị Jackpot 1
Đang cập nhập... đ

Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số ... ...đ
Jackpot 2 5 số + power ... ...đ
Giải nhất 5 số ... 40,000,000đ
Giải nhì 4 số ... 500,000đ
Giải ba 3 số ... 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000603
05
11
18
27
34
43
42
Giá Trị Jackpot 1
34,794,244,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,112,801,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,794,244,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,112,801,750đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 593 500,000đ
Giải ba 3 số 11,362 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000602
07
08
17
37
47
48
27
Giá Trị Jackpot 1
33,779,028,450đ

Giá Trị Jackpot 2
4,329,562,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,779,028,450đ
Jackpot 2 5 số + power 5 865,912,430đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 494 500,000đ
Giải ba 3 số 8,574 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000601
03
32
34
42
44
54
35
Giá Trị Jackpot 1
32,676,566,250đ

Giá Trị Jackpot 2
4,207,066,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32,676,566,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,207,066,350đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 527 500,000đ
Giải ba 3 số 9,400 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000600
17
20
22
24
30
54
51
Giá Trị Jackpot 1
31,599,710,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,087,415,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,599,710,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,087,415,700đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 483 500,000đ
Giải ba 3 số 9,121 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...