Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000619
17
22
30
40
43
44
41
Giá Trị Jackpot 1
52,091,219,550đ

Giá Trị Jackpot 2
4,027,593,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,091,219,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,027,593,900đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 418 500,000đ
Giải ba 3 số 8,715 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000618
08
17
20
36
39
44
30
Giá Trị Jackpot 1
50,537,868,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,854,999,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,537,868,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,854,999,300đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 372 500,000đ
Giải ba 3 số 8,087 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000617
06
08
10
23
39
44
43
Giá Trị Jackpot 1
49,639,552,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,755,186,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,639,552,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,755,186,400đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 433 500,000đ
Giải ba 3 số 8,097 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000616
19
30
35
43
47
55
12
Giá Trị Jackpot 1
48,767,588,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,658,301,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,767,588,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,658,301,550đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 311 500,000đ
Giải ba 3 số 6,735 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000615
11
12
32
42
43
51
31
Giá Trị Jackpot 1
47,578,886,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,526,223,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,578,886,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,526,223,550đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 307 500,000đ
Giải ba 3 số 5,994 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000614
01
08
12
26
28
45
43
Giá Trị Jackpot 1
46,622,870,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,419,999,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46,622,870,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,419,999,600đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 359 500,000đ
Giải ba 3 số 7,126 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000613
07
20
37
47
51
53
05
Giá Trị Jackpot 1
45,716,421,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,319,283,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,716,421,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,319,283,050đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 306 500,000đ
Giải ba 3 số 6,034 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000612
10
16
26
27
34
48
51
Giá Trị Jackpot 1
44,634,669,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,199,088,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,634,669,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,199,088,350đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 172 500,000đ
Giải ba 3 số 5,215 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...