Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000589
11
22
24
27
43
54
45
Giá Trị Jackpot 1
34,760,092,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,174,062,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,760,092,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,174,062,900đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 593 500,000đ
Giải ba 3 số 10,728 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000588
16
28
33
41
42
54
12
Giá Trị Jackpot 1
33,193,526,250đ

Giá Trị Jackpot 2
3,195,783,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,193,526,250đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,195,783,850đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 459 500,000đ
Giải ba 3 số 9,400 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000587
14
22
25
39
41
52
17
Giá Trị Jackpot 1
31,431,471,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,159,052,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,431,471,600đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,159,052,400đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 411 500,000đ
Giải ba 3 số 8,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000586
04
08
21
24
26
47
43
Giá Trị Jackpot 1
58,284,817,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,217,550,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 58,284,817,050đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,217,550,100đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 719 500,000đ
Giải ba 3 số 15,609 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000585
02
11
31
37
43
55
14
Giá Trị Jackpot 1
Đang cập nhập... đ

Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số ... ...đ
Jackpot 2 5 số + power ... ...đ
Giải nhất 5 số ... 40,000,000đ
Giải nhì 4 số ... 500,000đ
Giải ba 3 số ... 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000584
03
07
18
22
40
46
14
Giá Trị Jackpot 1
51,898,872,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,960,321,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51,898,872,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,960,321,300đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 561 500,000đ
Giải ba 3 số 12,368 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000583
06
10
33
35
36
43
08
Giá Trị Jackpot 1
49,559,884,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,700,433,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,559,884,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,700,433,850đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 588 500,000đ
Giải ba 3 số 13,425 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000582
15
27
37
45
46
52
31
Giá Trị Jackpot 1
47,353,422,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,455,271,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,353,422,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,455,271,300đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 559 500,000đ
Giải ba 3 số 12,420 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...