Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000993
22
31
35
36
38
42
11
Giá Trị Jackpot 1
107,397,479,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,945,501,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107,397,479,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,945,501,550đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,225 500,000đ
Giải ba 3 số 26,108 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000992
08
19
27
34
46
51
24
Giá Trị Jackpot 1
103,161,578,250đ

Giá Trị Jackpot 2
3,474,845,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 103,161,578,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,474,845,850đ
Giải nhất 5 số 28 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,549 500,000đ
Giải ba 3 số 30,460 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000991
04
06
07
13
18
26
49
Giá Trị Jackpot 1
98,887,965,600đ

Giá Trị Jackpot 2
4,675,257,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98,887,965,600đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,675,257,700đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,324 500,000đ
Giải ba 3 số 27,044 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000990
02
07
10
22
32
40
39
Giá Trị Jackpot 1
95,065,337,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,250,521,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95,065,337,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,250,521,200đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,139 500,000đ
Giải ba 3 số 24,469 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000989
03
10
13
40
49
52
09
Giá Trị Jackpot 1
91,320,972,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,834,480,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91,320,972,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,834,480,700đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,148 500,000đ
Giải ba 3 số 24,000 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000988
06
12
38
41
46
55
13
Giá Trị Jackpot 1
87,295,773,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,387,236,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87,295,773,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,387,236,350đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 901 500,000đ
Giải ba 3 số 19,654 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000987
13
17
35
38
42
48
07
Giá Trị Jackpot 1
83,810,646,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,754,098,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,810,646,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,754,098,000đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 930 500,000đ
Giải ba 3 số 19,259 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000986
13
27
32
48
49
51
23
Giá Trị Jackpot 1
80,681,771,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,406,445,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80,681,771,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,406,445,250đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 888 500,000đ
Giải ba 3 số 19,417 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Dò Vé Số tự Động !...