Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
13
   3.33% (3 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   5.56% (5 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 26/09/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

17 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44     27 lần
43     26 lần
95     23 lần
66     18 lần
23     17 lần
18     15 lần
28     15 lần
12     13 lần
83     13 lần
33     11 lần
63     11 lần
73     11 lần
86     11 lần
88     11 lần
93     11 lần
16     10 lần
48     10 lần
92     10 lần
94     10 lần
06     9 lần
38     9 lần
04     8 lần
53     8 lần
59     8 lần
74     8 lần
76     8 lần
10     7 lần
30     7 lần
45     7 lần
85     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 5 Lần Tăng 2
13 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Giảm 1
03 2 Lần Không tăng
07 2 Lần Không tăng
11 2 Lần Tăng 1
17 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Tăng 1
21 2 Lần Không tăng
22 2 Lần Giảm 1
25 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Tăng 1
36 2 Lần Tăng 1
40 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Tăng 1
42 2 Lần Không tăng
54 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Tăng 2
70 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Không tăng
96 2 Lần Giảm 2
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 5 Lần Giảm 1
39 5 Lần Tăng 2
17 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Tăng 1
51 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 10 Lần Không tăng
56 10 Lần Không tăng
58 10 Lần Không tăng
60 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
32 9 Lần Không tăng
75 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
13 8 Lần Tăng 1
20 8 Lần Không tăng
22 8 Lần Không tăng
55 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Tăng 1
87 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 7 Lần 3
10 Lần 5
1 16 Lần 7
9 Lần 0
2 12 Lần 1
14 Lần 3
3 3 Lần 1
6 Lần 0
4 6 Lần 2
9 Lần 0
5 8 Lần 3
12 Lần 5
6 9 Lần 4
9 Lần 2
7 12 Lần 4
7 Lần 3
8 4 Lần 1
8 Lần 1
9 13 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...