Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
1.01% (2 lượt)
02
0.51% (1 lượt)
03
2.02% (4 lượt)
04
2.53% (5 lượt)
05
1.52% (3 lượt)
06
1.01% (2 lượt)
07
1.01% (2 lượt)
08
1.52% (3 lượt)
09
0.51% (1 lượt)
10
0.51% (1 lượt)
11
0.51% (1 lượt)
12
1.01% (2 lượt)
13
2.02% (4 lượt)
14
0.51% (1 lượt)
15
2.02% (4 lượt)
16
1.52% (3 lượt)
17
0.51% (1 lượt)
18
1.01% (2 lượt)
20
1.01% (2 lượt)
21
0.51% (1 lượt)
22
1.01% (2 lượt)
23
0.51% (1 lượt)
24
0.51% (1 lượt)
25
1.01% (2 lượt)
26
0.51% (1 lượt)
27
1.01% (2 lượt)
28
2.02% (4 lượt)
29
0.51% (1 lượt)
30
1.52% (3 lượt)
31
1.52% (3 lượt)
32
1.01% (2 lượt)
33
0.51% (1 lượt)
34
1.52% (3 lượt)
35
1.01% (2 lượt)
36
2.02% (4 lượt)
37
0.51% (1 lượt)
39
1.01% (2 lượt)
40
0.51% (1 lượt)
42
1.52% (3 lượt)
43
0.51% (1 lượt)
44
1.52% (3 lượt)
45
0.51% (1 lượt)
46
0.51% (1 lượt)
47
1.01% (2 lượt)
48
1.01% (2 lượt)
49
0.51% (1 lượt)
50
0.51% (1 lượt)
51
0.51% (1 lượt)
52
1.01% (2 lượt)
53
0.51% (1 lượt)
54
2.02% (4 lượt)
55
0.51% (1 lượt)
56
0.51% (1 lượt)
57
0.51% (1 lượt)
58
1.01% (2 lượt)
59
0.51% (1 lượt)
60
1.52% (3 lượt)
61
1.01% (2 lượt)
62
1.52% (3 lượt)
63
1.52% (3 lượt)
64
2.02% (4 lượt)
65
3.03% (6 lượt)
66
1.01% (2 lượt)
67
0.51% (1 lượt)
68
1.01% (2 lượt)
69
0.51% (1 lượt)
71
1.52% (3 lượt)
72
0.51% (1 lượt)
73
1.52% (3 lượt)
74
2.02% (4 lượt)
75
2.53% (5 lượt)
77
0.51% (1 lượt)
78
0.51% (1 lượt)
79
2.02% (4 lượt)
80
2.02% (4 lượt)
81
0.51% (1 lượt)
83
0.51% (1 lượt)
85
2.02% (4 lượt)
86
1.01% (2 lượt)
87
1.52% (3 lượt)
88
1.01% (2 lượt)
89
0.51% (1 lượt)
90
1.01% (2 lượt)
91
2.02% (4 lượt)
92
0.51% (1 lượt)
93
1.01% (2 lượt)
94
1.52% (3 lượt)
95
2.02% (4 lượt)
97
1.52% (3 lượt)
98
1.01% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 25/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01  ( 9 ngày )
41  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
99  ( 7 ngày )
38  ( 6 ngày )
84  ( 6 ngày )
19  ( 5 ngày )
76  ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

01  ( 9 ngày )
41  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
70  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
99  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

65 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
08 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

65 ( 5 Lần ) Tăng 2
75 ( 4 Lần ) Tăng 3
03 ( 3 Lần ) Không tăng
08 ( 3 Lần ) Tăng 1
15 ( 3 Lần ) Giảm 1
42 ( 3 Lần ) Tăng 1
44 ( 3 Lần ) Tăng 1
64 ( 3 Lần ) Giảm 1
79 ( 3 Lần ) Giảm 1
80 ( 3 Lần ) Tăng 1
85 ( 3 Lần ) Tăng 2
97 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

28 ( 7 Lần ) Không tăng
65 ( 7 Lần ) Tăng 3
71 ( 7 Lần ) Không tăng
75 ( 7 Lần ) Tăng 2
04 ( 6 Lần ) Không tăng
30 ( 6 Lần ) Giảm 1
97 ( 6 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 12 Lần 1
11 Lần 3
1 12 Lần 1
9 Lần 2
2 13 Lần 1
11 Lần 4
3 10 Lần 2
14 Lần 4
4 16 Lần 3
7 Lần 2
5 22 Lần 5
19 Lần 2
6 9 Lần 1
14 Lần 0
7 12 Lần 2
12 Lần 5
8 13 Lần 1
13 Lần 0
9 7 Lần 1
Dò Vé Số tự Động !...