Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

00
1.11% (2 lượt)
01
1.11% (2 lượt)
02
2.22% (4 lượt)
03
3.33% (6 lượt)
05
1.11% (2 lượt)
07
2.22% (4 lượt)
08
1.11% (2 lượt)
09
0.56% (1 lượt)
10
1.11% (2 lượt)
11
1.11% (2 lượt)
12
0.56% (1 lượt)
13
0.56% (1 lượt)
14
1.67% (3 lượt)
15
1.11% (2 lượt)
16
2.22% (4 lượt)
19
2.78% (5 lượt)
20
1.11% (2 lượt)
21
0.56% (1 lượt)
22
1.11% (2 lượt)
23
0.56% (1 lượt)
24
2.22% (4 lượt)
25
2.22% (4 lượt)
26
1.11% (2 lượt)
27
2.22% (4 lượt)
28
1.67% (3 lượt)
30
1.67% (3 lượt)
31
0.56% (1 lượt)
32
0.56% (1 lượt)
35
0.56% (1 lượt)
37
0.56% (1 lượt)
38
1.11% (2 lượt)
39
1.11% (2 lượt)
40
0.56% (1 lượt)
42
1.11% (2 lượt)
43
1.11% (2 lượt)
44
2.22% (4 lượt)
45
0.56% (1 lượt)
46
0.56% (1 lượt)
47
0.56% (1 lượt)
48
1.11% (2 lượt)
49
0.56% (1 lượt)
50
0.56% (1 lượt)
51
0.56% (1 lượt)
52
0.56% (1 lượt)
53
1.11% (2 lượt)
54
1.11% (2 lượt)
55
0.56% (1 lượt)
57
2.78% (5 lượt)
58
1.67% (3 lượt)
59
0.56% (1 lượt)
60
2.22% (4 lượt)
61
1.11% (2 lượt)
63
1.11% (2 lượt)
64
1.11% (2 lượt)
65
1.11% (2 lượt)
66
1.11% (2 lượt)
67
1.11% (2 lượt)
68
1.67% (3 lượt)
69
1.11% (2 lượt)
70
0.56% (1 lượt)
71
0.56% (1 lượt)
72
0.56% (1 lượt)
73
1.11% (2 lượt)
74
3.33% (6 lượt)
75
1.11% (2 lượt)
77
1.11% (2 lượt)
78
0.56% (1 lượt)
79
0.56% (1 lượt)
80
2.78% (5 lượt)
81
1.67% (3 lượt)
82
1.67% (3 lượt)
84
0.56% (1 lượt)
85
0.56% (1 lượt)
86
1.11% (2 lượt)
87
1.11% (2 lượt)
88
0.56% (1 lượt)
89
1.67% (3 lượt)
90
1.11% (2 lượt)
91
1.11% (2 lượt)
93
1.11% (2 lượt)
94
0.56% (1 lượt)
95
0.56% (1 lượt)
98
1.67% (3 lượt)
99
0.56% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 22/04/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
33  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
17  ( 8 ngày )
18  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

96  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
33  ( 9 ngày )
06  ( 8 ngày )
17  ( 8 ngày )
18  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:

03 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
27 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

03 ( 4 Lần ) Không tăng
07 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Tăng 2
16 ( 3 Lần ) Tăng 2
19 ( 3 Lần ) Tăng 1
27 ( 3 Lần ) Không tăng
30 ( 3 Lần ) Không tăng
57 ( 3 Lần ) Tăng 1
60 ( 3 Lần ) Không tăng
74 ( 3 Lần ) Giảm 2
81 ( 3 Lần ) Tăng 1
98 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

02 ( 8 Lần ) Không tăng
57 ( 8 Lần ) Tăng 1
74 ( 7 Lần ) Không tăng
03 ( 6 Lần ) Không tăng
60 ( 6 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 Lần 1
0 13 Lần 1
9 Lần 0
1 8 Lần 0
11 Lần 2
2 10 Lần 2
10 Lần 1
3 10 Lần 2
8 Lần 2
4 13 Lần 3
13 Lần 6
5 9 Lần 1
9 Lần 1
6 5 Lần 1
9 Lần 3
7 14 Lần 1
13 Lần 2
8 14 Lần 1
8 Lần 0
9 12 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...