Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   3.33% (3 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   4.44% (4 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
77
   4.44% (4 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bến Tre đến Ngày 16/04/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

38 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

69     24 lần
35     22 lần
95     22 lần
43     21 lần
85     21 lần
53     19 lần
79     15 lần
52     12 lần
83     12 lần
15     11 lần
54     11 lần
66     11 lần
04     10 lần
16     10 lần
27     10 lần
06     9 lần
08     9 lần
28     9 lần
65     9 lần
84     9 lần
87     9 lần
03     8 lần
10     8 lần
21     8 lần
48     8 lần
86     8 lần
59     7 lần
63     7 lần
75     7 lần
91     7 lần
93     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

60 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 8 Lần Không tăng
05 5 Lần Không tăng
24 5 Lần Không tăng
77 5 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 11 Lần Giảm 1
44 11 Lần Không tăng
68 11 Lần Tăng 1
51 10 Lần Không tăng
11 9 Lần Tăng 1
42 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Giảm 1
74 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Giảm 1
77 9 Lần Không tăng
90 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 15 Lần 4
10 Lần 5
1 8 Lần 1
11 Lần 2
2 8 Lần 5
10 Lần 3
3 6 Lần 2
8 Lần 4
4 10 Lần 2
9 Lần 1
5 5 Lần 4
5 Lần 2
6 7 Lần 2
16 Lần 3
7 14 Lần 1
5 Lần 1
8 9 Lần 4
7 Lần 2
9 8 Lần 3
Dò Vé Số tự Động !...