Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   2.96% (4 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   2.96% (4 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 25/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

56 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51     10 lần
69     10 lần
72     10 lần
08     9 lần
33     9 lần
77     9 lần
19     8 lần
24     8 lần
59     8 lần
83     8 lần
17     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

57 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Giảm 1
15 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Giảm 2
37 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 7 Lần Tăng 2
18 6 Lần Giảm 1
00 5 Lần Tăng 2
09 5 Lần Tăng 1
32 5 Lần Không tăng
53 5 Lần Giảm 1
57 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Giảm 1
73 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 14 Lần Giảm 1
28 14 Lần Tăng 1
66 14 Lần Không tăng
10 13 Lần Giảm 1
16 13 Lần Tăng 1
41 13 Lần Không tăng
73 13 Lần Không tăng
75 13 Lần Tăng 1
81 13 Lần Không tăng
00 12 Lần Tăng 2
17 12 Lần Không tăng
57 12 Lần Không tăng
83 12 Lần Giảm 2
92 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 9
0 17 Lần 1
10 Lần 1
1 11 Lần 1
12 Lần 3
2 15 Lần 3
10 Lần 2
3 10 Lần 0
12 Lần 2
4 14 Lần 0
16 Lần 0
5 16 Lần 4
15 Lần 4
6 14 Lần 5
16 Lần 4
7 12 Lần 3
11 Lần 2
8 14 Lần 8
14 Lần 2
9 12 Lần 4
Dò Vé Số tự Động !...