Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   3.70% (5 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   2.96% (4 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   3.70% (5 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   5.19% (7 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.96% (4 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
87
   2.96% (4 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/07/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

23 4 Ngày - 5 lần
77 3 Ngày - 3 lần
27 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 3 lần
46 2 Ngày - 4 lần
79 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38     21 lần
91     19 lần
56     14 lần
08     12 lần
06     11 lần
40     11 lần
51     11 lần
17     9 lần
22     8 lần
55     8 lần
67     8 lần
86     8 lần
92     8 lần
41     7 lần
60     7 lần
62     7 lần
64     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

46 7 Lần Tăng 2
23 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Tăng 1
27 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 8 Lần Tăng 2
31 7 Lần Tăng 1
39 7 Lần Giảm 1
04 6 Lần Không tăng
10 6 Lần Tăng 1
70 6 Lần Tăng 1
72 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

16 17 Lần Không tăng
10 16 Lần Tăng 2
46 15 Lần Tăng 2
02 14 Lần Không tăng
37 14 Lần Giảm 1
39 14 Lần Không tăng
31 13 Lần Không tăng
41 13 Lần Không tăng
79 13 Lần Giảm 1
23 12 Lần Tăng 1
72 12 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 2
0 13 Lần 6
15 Lần 9
1 11 Lần 2
16 Lần 3
2 13 Lần 2
16 Lần 2
3 21 Lần 4
18 Lần 3
4 11 Lần 1
7 Lần 1
5 6 Lần 2
8 Lần 5
6 16 Lần 3
14 Lần 2
7 18 Lần 3
15 Lần 3
8 11 Lần 5
12 Lần 3
9 15 Lần 3
Dò Vé Số tự Động !...