Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   2.96% (4 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   3.70% (5 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 05/12/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

28 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 3 lần
70 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86     19 lần
84     14 lần
27     12 lần
93     11 lần
01     10 lần
09     10 lần
39     9 lần
45     9 lần
68     9 lần
94     9 lần
35     8 lần
74     8 lần
23     7 lần
57     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

91 5 Lần Tăng 1
00 4 Lần Giảm 1
46 4 Lần Không tăng
07 3 Lần Giảm 1
25 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Tăng 2
53 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 7 Lần Không tăng
25 7 Lần Không tăng
07 6 Lần Không tăng
53 6 Lần Không tăng
06 5 Lần Không tăng
30 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 1
40 5 Lần Không tăng
54 5 Lần Tăng 2
67 5 Lần Không tăng
70 5 Lần Tăng 1
90 5 Lần Không tăng
91 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

70 16 Lần Tăng 1
25 14 Lần Không tăng
67 14 Lần Không tăng
77 14 Lần Không tăng
00 12 Lần Không tăng
07 12 Lần Không tăng
21 12 Lần Không tăng
26 12 Lần Không tăng
59 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 3
0 21 Lần 8
13 Lần 5
1 14 Lần 2
8 Lần 0
2 14 Lần 4
16 Lần 1
3 11 Lần 1
16 Lần 2
4 8 Lần 3
13 Lần 4
5 12 Lần 2
11 Lần 3
6 17 Lần 3
15 Lần 4
7 16 Lần 2
11 Lần 2
8 14 Lần 4
17 Lần 3
9 8 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...