Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cà Mau (theo lô)

05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   3.33% (3 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
25
   3.33% (3 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
61
   4.44% (4 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   4.44% (4 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   3.33% (3 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 04/03/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

72 3 Ngày - 3 lần
86 3 Ngày - 4 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60     24 lần
47     22 lần
02     16 lần
03     14 lần
21     13 lần
35     13 lần
52     12 lần
74     12 lần
19     11 lần
20     11 lần
24     11 lần
28     11 lần
59     11 lần
93     11 lần
38     10 lần
09     9 lần
65     9 lần
01     8 lần
04     8 lần
26     8 lần
64     8 lần
00     7 lần
10     7 lần
23     7 lần
96     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

61 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Tăng 2
11 3 Lần Giảm 1
14 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

11 5 Lần Không tăng
25 5 Lần Tăng 2
39 5 Lần Tăng 1
88 5 Lần Không tăng
14 4 Lần Tăng 2
58 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
82 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Tăng 2
96 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

82 11 Lần Không tăng
75 10 Lần Giảm 1
85 10 Lần Không tăng
86 10 Lần Tăng 2
96 10 Lần Không tăng
77 9 Lần Không tăng
98 9 Lần Không tăng
01 8 Lần Giảm 1
07 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Tăng 1
45 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Không tăng
73 8 Lần Tăng 2
81 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 0
0 5 Lần 0
10 Lần 3
1 14 Lần 3
6 Lần 3
2 8 Lần 2
10 Lần 2
3 7 Lần 0
9 Lần 0
4 6 Lần 3
10 Lần 0
5 13 Lần 3
7 Lần 1
6 14 Lần 4
13 Lần 6
7 7 Lần 1
10 Lần 0
8 8 Lần 0
9 Lần 5
9 8 Lần 4
Dò Vé Số tự Động !...