Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
50
   4.44% (4 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   4.44% (4 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 25/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

25 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21     36 lần
59     24 lần
30     23 lần
56     21 lần
27     16 lần
35     16 lần
88     15 lần
91     15 lần
29     14 lần
54     14 lần
95     14 lần
51     13 lần
81     13 lần
97     13 lần
37     12 lần
55     12 lần
49     11 lần
60     11 lần
12     9 lần
16     9 lần
19     8 lần
20     8 lần
28     8 lần
84     8 lần
74     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

50 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 3
67 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Không tăng
48 5 Lần Không tăng
50 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 1
68 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 3
79 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 2
87 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

42 11 Lần Không tăng
14 10 Lần Không tăng
71 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
07 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng
08 8 Lần Tăng 1
17 8 Lần Không tăng
18 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
63 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Không tăng
93 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 8 Lần 2
6 Lần 1
1 6 Lần 1
6 Lần 0
2 9 Lần 5
7 Lần 3
3 13 Lần 5
13 Lần 5
4 8 Lần 0
7 Lần 4
5 15 Lần 10
11 Lần 3
6 9 Lần 0
13 Lần 2
7 10 Lần 1
7 Lần 4
8 6 Lần 2
7 Lần 1
9 6 Lần 0
Dò Vé Số tự Động !...