Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
30
   3.33% (3 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 25/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

30 2 Ngày - 3 lần
40 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60     22 lần
28     17 lần
98     16 lần
15     15 lần
21     15 lần
42     14 lần
56     14 lần
58     12 lần
59     12 lần
33     11 lần
64     11 lần
19     10 lần
29     10 lần
31     10 lần
37     10 lần
39     10 lần
38     9 lần
72     9 lần
92     9 lần
12     8 lần
22     8 lần
34     8 lần
43     8 lần
50     8 lần
04     7 lần
05     7 lần
55     7 lần
81     7 lần
83     7 lần
90     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Tăng 1
52 3 Lần Tăng 2
77 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 7 Lần Không tăng
99 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Giảm 1
07 4 Lần Giảm 1
10 4 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

77 11 Lần Không tăng
10 10 Lần Không tăng
30 10 Lần Tăng 1
38 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Tăng 1
93 9 Lần Giảm 1
00 8 Lần Giảm 1
01 8 Lần Không tăng
03 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Tăng 1
31 8 Lần Không tăng
41 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Tăng 1
47 8 Lần Tăng 1
69 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Tăng 1
99 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 14 Lần 7
8 Lần 1
1 6 Lần 0
4 Lần 0
2 6 Lần 3
6 Lần 2
3 11 Lần 1
12 Lần 1
4 6 Lần 2
5 Lần 0
5 8 Lần 2
12 Lần 4
6 10 Lần 0
12 Lần 2
7 14 Lần 2
10 Lần 3
8 7 Lần 0
9 Lần 3
9 8 Lần 1
Dò Vé Số tự Động !...