Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)

03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   4.44% (4 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   3.33% (3 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 04/03/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

15 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54     36 lần
09     23 lần
65     20 lần
29     17 lần
08     16 lần
01     15 lần
26     15 lần
00     14 lần
46     14 lần
74     13 lần
17     12 lần
59     12 lần
83     10 lần
79     9 lần
98     9 lần
19     8 lần
47     8 lần
63     8 lần
68     8 lần
90     8 lần
92     8 lần
02     7 lần
31     7 lần
49     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 4 Lần Tăng 1
58 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Không tăng
14 2 Lần Tăng 1
18 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
32 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Giảm 1
36 2 Lần Không tăng
43 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Tăng 1
53 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Giảm 1
67 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Không tăng
93 2 Lần Tăng 1
97 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

58 6 Lần Tăng 1
15 5 Lần Tăng 1
28 5 Lần Không tăng
30 5 Lần Không tăng
72 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 13 Lần Tăng 1
16 11 Lần Không tăng
23 11 Lần Giảm 1
28 11 Lần Tăng 1
30 10 Lần Không tăng
89 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Không tăng
15 9 Lần Tăng 1
38 9 Lần Giảm 1
73 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
2 Lần 2
0 8 Lần 2
11 Lần 2
1 5 Lần 0
6 Lần 2
2 15 Lần 6
11 Lần 2
3 10 Lần 0
8 Lần 2
4 8 Lần 2
9 Lần 1
5 14 Lần 4
12 Lần 3
6 8 Lần 1
9 Lần 5
7 12 Lần 5
11 Lần 1
8 7 Lần 1
11 Lần 4
9 3 Lần 1
Dò Vé Số tự Động !...