Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   3.33% (3 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   4.44% (4 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
44
   4.44% (4 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   4.44% (4 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 04/03/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

37 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
44 2 Ngày - 4 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15     27 lần
85     25 lần
95     19 lần
42     17 lần
74     17 lần
52     16 lần
84     15 lần
25     14 lần
30     14 lần
38     14 lần
57     14 lần
24     12 lần
11     11 lần
26     11 lần
70     11 lần
04     10 lần
21     10 lần
63     10 lần
98     10 lần
01     9 lần
32     9 lần
35     9 lần
36     9 lần
66     9 lần
14     8 lần
33     8 lần
41     8 lần
80     8 lần
92     8 lần
19     7 lần
53     7 lần
56     7 lần
68     7 lần
86     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Tăng 2
89 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Không tăng
02 3 Lần Giảm 2
73 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 7 Lần Giảm 1
44 6 Lần Tăng 2
09 5 Lần Tăng 2
12 5 Lần Không tăng
65 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Tăng 1
89 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

88 13 Lần Tăng 1
89 13 Lần Không tăng
32 11 Lần Giảm 1
65 11 Lần Tăng 1
02 10 Lần Không tăng
09 9 Lần Tăng 2
22 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Giảm 1
12 8 Lần Không tăng
13 8 Lần Không tăng
29 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Tăng 1
64 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Không tăng
79 8 Lần Giảm 1
91 8 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 5
0 8 Lần 1
8 Lần 1
1 10 Lần 5
4 Lần 3
2 12 Lần 0
8 Lần 4
3 7 Lần 1
10 Lần 1
4 11 Lần 3
5 Lần 1
5 5 Lần 1
11 Lần 4
6 7 Lần 4
8 Lần 3
7 12 Lần 2
11 Lần 4
8 3 Lần 2
11 Lần 4
9 15 Lần 5
Dò Vé Số tự Động !...