Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 04/03/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

34 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60     43 lần
84     24 lần
04     23 lần
85     23 lần
57     20 lần
62     19 lần
20     17 lần
09     15 lần
96     14 lần
88     13 lần
31     12 lần
61     12 lần
91     12 lần
18     10 lần
54     10 lần
05     9 lần
07     9 lần
10     9 lần
71     9 lần
73     9 lần
03     8 lần
16     8 lần
51     8 lần
02     7 lần
38     7 lần
39     7 lần
66     7 lần
81     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Tăng 2
87 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 5 Lần Không tăng
86 5 Lần Không tăng
98 5 Lần Không tăng
24 4 Lần Giảm 1
34 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Tăng 2
45 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Giảm 1
74 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 1
89 4 Lần Tăng 1
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

49 12 Lần Không tăng
65 11 Lần Không tăng
24 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Không tăng
93 9 Lần Tăng 1
13 8 Lần Không tăng
42 8 Lần Tăng 1
48 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Không tăng
80 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
3 Lần 0
0 8 Lần 3
7 Lần 1
1 3 Lần 1
12 Lần 0
2 10 Lần 3
11 Lần 6
3 10 Lần 2
11 Lần 2
4 12 Lần 2
6 Lần 3
5 6 Lần 2
8 Lần 4
6 8 Lần 1
9 Lần 1
7 12 Lần 4
11 Lần 3
8 9 Lần 1
12 Lần 4
9 12 Lần 5
Dò Vé Số tự Động !...