Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cần Thơ (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
15
   3.33% (3 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   4.44% (4 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 10/07/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

24 2 Ngày - 3 lần
43 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10     22 lần
12     17 lần
16     17 lần
23     15 lần
76     15 lần
14     14 lần
78     14 lần
79     14 lần
47     13 lần
33     12 lần
88     12 lần
97     12 lần
19     11 lần
34     11 lần
06     10 lần
08     10 lần
13     10 lần
37     10 lần
63     10 lần
83     10 lần
17     9 lần
70     9 lần
03     8 lần
07     8 lần
36     8 lần
46     8 lần
62     8 lần
82     8 lần
51     7 lần
72     7 lần
81     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

73 4 Lần Tăng 1
15 3 Lần Giảm 1
24 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Giảm 1
28 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Không tăng
39 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Không tăng
43 2 Lần Tăng 1
44 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Giảm 2
69 2 Lần Tăng 1
71 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
91 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Giảm 1
95 2 Lần Tăng 1
96 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 8 Lần Không tăng
32 5 Lần Giảm 1
43 5 Lần Tăng 1
68 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Tăng 2
71 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Tăng 1
77 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Không tăng
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

27 11 Lần Không tăng
58 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Giảm 1
19 9 Lần Không tăng
43 9 Lần Tăng 1
68 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Tăng 2
86 9 Lần Không tăng
92 9 Lần Không tăng
15 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Không tăng
34 8 Lần Không tăng
38 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Không tăng
56 8 Lần Giảm 1
65 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
77 8 Lần Tăng 1
88 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 0
0 6 Lần 2
5 Lần 1
1 10 Lần 4
11 Lần 1
2 8 Lần 1
7 Lần 0
3 4 Lần 0
8 Lần 1
4 13 Lần 5
12 Lần 4
5 13 Lần 2
12 Lần 5
6 6 Lần 1
10 Lần 4
7 7 Lần 2
7 Lần 2
8 13 Lần 3
13 Lần 4
9 10 Lần 4
Dò Vé Số tự Động !...