Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   3.33% (3 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
96
   4.44% (4 lượt)
98
   3.33% (3 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 09/06/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

11 3 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22     31 lần
79     18 lần
33     16 lần
37     15 lần
49     15 lần
69     15 lần
20     14 lần
00     13 lần
68     13 lần
51     12 lần
80     12 lần
64     11 lần
15     10 lần
45     10 lần
47     10 lần
73     10 lần
13     9 lần
40     9 lần
43     9 lần
57     9 lần
86     9 lần
24     8 lần
61     8 lần
62     8 lần
71     8 lần
77     8 lần
94     8 lần
97     8 lần
14     7 lần
44     7 lần
60     7 lần
84     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

96 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Tăng 2
11 3 Lần Tăng 1
35 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Giảm 2
98 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

55 6 Lần Không tăng
02 5 Lần Tăng 2
30 5 Lần Không tăng
04 4 Lần Tăng 1
07 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Tăng 1
19 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 11 Lần Không tăng
58 10 Lần Không tăng
83 10 Lần Tăng 1
04 9 Lần Tăng 1
18 9 Lần Giảm 1
53 9 Lần Không tăng
59 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Giảm 1
11 8 Lần Tăng 1
34 8 Lần Tăng 1
55 8 Lần Không tăng
57 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Tăng 1
88 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 6
0 8 Lần 2
9 Lần 0
1 7 Lần 1
7 Lần 0
2 11 Lần 4
14 Lần 6
3 8 Lần 3
5 Lần 0
4 5 Lần 2
13 Lần 2
5 14 Lần 4
3 Lần 1
6 8 Lần 5
7 Lần 2
7 6 Lần 1
8 Lần 1
8 13 Lần 4
11 Lần 0
9 10 Lần 2
Dò Vé Số tự Động !...