KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
12 Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
T.Tư - 12/05/2021
100N
57
15
250N
507
387
500N
5867
1883
6220
0139
1879
3463
1TR
6161
3526
2,5TR
64308
11295
84500
68038
80003
87220
67832
27923
83857
83809
58747
22687
98206
19472
5TR
29056
89253
34173
41738
10TR
32760
93844
40TR
11797
39232
ĐB
657990
951922
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
12 Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
T.Tư - 12/05/2021
100N
57
15
250N
507
387
500N
5867
1883
6220
0139
1879
3463
1TR
6161
3526
2,5TR
64308
11295
84500
68038
80003
87220
67832
27923
83857
83809
58747
22687
98206
19472
5TR
29056
89253
34173
41738
10TR
32760
93844
40TR
11797
39232
ĐB
657990
951922
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
12 Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
T.Tư - 12/05/2021
100N
57
15
250N
507
387
500N
5867
1883
6220
0139
1879
3463
1TR
6161
3526
2,5TR
64308
11295
84500
68038
80003
87220
67832
27923
83857
83809
58747
22687
98206
19472
5TR
29056
89253
34173
41738
10TR
32760
93844
40TR
11797
39232
ĐB
657990
951922
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
12 Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
T.Tư - 12/05/2021
100N
57
15
250N
507
387
500N
5867
1883
6220
0139
1879
3463
1TR
6161
3526
2,5TR
64308
11295
84500
68038
80003
87220
67832
27923
83857
83809
58747
22687
98206
19472
5TR
29056
89253
34173
41738
10TR
32760
93844
40TR
11797
39232
ĐB
657990
951922
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com