XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm - 24/11/2022
Kết quả xổ số Power 6/55
04 06 18
27 52 53
Số đặc biệt: 10
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 90,35 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,39 tỷ
5 số 25 40 Triệu
4 số 1,167 500.000đ
3 số 25,093 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
90.352.111.350 đ
www.vesomyhanh.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ