XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Ba - 14/09/2021
Kết quả xổ số Power 6/55
17 22 30
40 43 44
Số đặc biệt: 41
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 52,09 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 418 500.000đ
3 số 8,715 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
52.091.219.550 đ
www.vesomyhanh.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ