XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm
08/02/24
Kết quả xổ số Power 6/55
22 31 35 36 38 42
Số đặc biệt: 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 107,40 tỷ
Jackpot 2 5 số + ĐB 0 ≈ 3,95 tỷ
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,225 500.000đ
Giải ba 3 số 26,108 50.000đ
Jackpot sắp tới: 107.397.479.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm
08/02/24
Kết quả xổ số Power 6/55
22 31 35 36 38 42
Số đặc biệt: 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 107,40 tỷ
Jackpot 2 5 số + ĐB 0 ≈ 3,95 tỷ
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,225 500.000đ
Giải ba 3 số 26,108 50.000đ
Jackpot sắp tới: 107.397.479.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm
08/02/24
Kết quả xổ số Power 6/55
22 31 35 36 38 42
Số đặc biệt: 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 107,40 tỷ
Jackpot 2 5 số + ĐB 0 ≈ 3,95 tỷ
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,225 500.000đ
Giải ba 3 số 26,108 50.000đ
Jackpot sắp tới: 107.397.479.550 đ
www.vesomyhanh.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
T.Năm
08/02/24
Kết quả xổ số Power 6/55
22 31 35 36 38 42
Số đặc biệt: 11
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 107,40 tỷ
Jackpot 2 5 số + ĐB 0 ≈ 3,95 tỷ
Giải nhất 5 số 21 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,225 500.000đ
Giải ba 3 số 26,108 50.000đ
Jackpot sắp tới: 107.397.479.550 đ
www.vesomyhanh.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ