XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 07/04/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
13 15 19
25 33 34
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 18,12 tỷ
5 số 25 10 Triệu
4 số 1,131 300.000đ
3 số 16,570 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 18.118.581.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
www.vesomyhanh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ