Đại lý vé số Mỹ Hạnh - Trực Tiếp & In Kết Quả Xổ Số NHANH NHẤT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   3.33% (3 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 22/07/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

09 2 Ngày - 3 lần
40 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66     25 lần
06     20 lần
19     18 lần
85     18 lần
89     18 lần
79     17 lần
60     16 lần
15     14 lần
18     14 lần
20     14 lần
10     13 lần
45     13 lần
76     13 lần
03     12 lần
08     12 lần
12     12 lần
30     12 lần
78     11 lần
24     10 lần
28     10 lần
61     10 lần
82     10 lần
11     9 lần
33     9 lần
98     9 lần
54     8 lần
57     8 lần
84     8 lần
88     8 lần
92     8 lần
29     7 lần
58     7 lần
64     7 lần
74     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Tăng 1
67 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 6 Lần Không tăng
44 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Tăng 2
64 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Không tăng
02 4 Lần Không tăng
09 4 Lần Tăng 2
17 4 Lần Giảm 3
48 4 Lần Tăng 1
49 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 12 Lần Tăng 1
64 12 Lần Không tăng
49 10 Lần Tăng 1
55 10 Lần Tăng 2
63 10 Lần Tăng 1
99 10 Lần Không tăng
17 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Tăng 1
94 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 2
0 7 Lần 1
4 Lần 1
1 10 Lần 2
8 Lần 2
2 11 Lần 4
7 Lần 1
3 11 Lần 2
16 Lần 9
4 9 Lần 5
7 Lần 1
5 10 Lần 2
12 Lần 1
6 4 Lần 3
9 Lần 0
7 13 Lần 1
5 Lần 1
8 6 Lần 3
9 Lần 0
9 9 Lần 3
Dò Vé Số tự Động !...